Competitie

Door middel van onderstaand inschrijfformulier kun je je opgeven voor de competitie. Dit kan zowel als team of als individueel. Bij een individuele inschrijving wordt bekeken of er een team kan worden samengesteld of dat er teams zijn die nog aanvulling nodig hebben. Coördinatie van samenstelling en indeling van de teams vindt uiteindelijk (in overleg) plaats door de competitieleider.

Mocht er een te grote inschrijving voor een bepaalde competitiedag zijn, dan zal getracht worden om in overleg één of meerdere teams naar een andere competitie(dag) door te schuiven.

Nadat de teams zijn ingeschreven, ontvangt de teamcaptain per mail een bevestiging.

Kosten
De kosten voor competitie betreffen het inschrijfgeld (KNLTB) per team en de kosten voor de ballen. Betaling vindt per team plaats, na aanvang van de competitie.

Competitiedata zijn bekend, zowel voor de senioren als voor de jeugd. Deze kunnen jullie terugvinden in onderstaand overzicht.