Nieuwsbrief voorjaar 2024

05/03/2024

Hallo,
Opening
Staan jullie ook al te trappelen om aan het nieuwe seizoen te beginnen. Goed nieuws, na de succesvolle wintertennis in Maaseik kunnen we binnenkort weer naar buiten. De banen worden inmiddels in gereedheid gebracht. Naar verwachting kan hier vanaf 15 maart weer gebruik van worden gemaakt.
Op 23 maart vanaf 14.00 uur organiseren wij ons openingstoernooitje. Iedereen is welkom, opgeven kan via info@tcbicht14.nl tot 20 maart.
Algemene Leden Vergadering
Op woensdag 27 maart vindt om 19.15 uur in de kantine de Algemeen Ledenvergadering plaats. De agenda vind je in de bijlage. Ook hier hopen wij natuurlijk op jullie aanwezigheid.
Enquête
Samen maken wij de vereniging. Om nog beter in te spelen op ieders wensen, doen wij een onderzoekje onder de leden. Wij nodigen jullie uit om bijgevoegde enquête in te vullen en deze zo snel mogelijk maar uiterlijk 17 maart te retourneren aan info@tcbicht14.nl .
Zuid Limburgs Federatiefeest ’24
Schutterij Eendracht vraagt bij de organisatie van het ZLF (van 19 tot 21 juli) en het bondsschuttersfeest (28 juli) hulp bij invulling van de diverse taken vóór, tijdens en na deze festiviteiten. Heb jij zin om hierbij te helpen, gebruik dan hiervoor de volgende link: https://zlf2024.nl/aanmelden-vrijwilligers. De tennisclub ontvangt een vergoeding voor elk door een verenigingslid gewerkt uur.
Tot slot,
Binnenkort kun je via de site weer je kantinedienst voor komend seizoen inplannen (2 diensten per seniorenlid). Lukt dit niet, heb je moeite met digitale aanmelding geef dit door aan Jan Heffels (06-46316859 en samen wordt naar een passende invulling gezocht.
het Bestuur