Algemene informatie

Adres van het park:
Steenweg 6
6127 AE Grevenbicht
Tel.: 046-4858487

Onze tennisclub heeft vier gravelbanen. De banen zijn het gehele jaar geopend van 08.00 uur ‘s morgens tot 23.00 uur ’s avonds, tenzij anders gecommuniceerd.

Openingstijden kantine:
De kantine is doorgaans geopend op maandag t/m vrijdag van 19.30 uur tot 23.00 uur. Tijdens de competitie of toernooien kunnen deze openingstijden afwijken.

Tijdens de competitieperiode is de kantine op vrijdag en zaterdag geopend tot uiterlijk 01.00 uur en op zondag van 10.00 uur tot uiterlijk 15.00 uur.

Tijdens toernooien en andere evenementen is de openingstijd van de kantine afhankelijk van het begin en einde van het betreffende evenement.

Consumpties:
De consumptieprijzen worden jaarlijks kenbaar gemaakt middels een prijslijst in de kantine. Betaling kan met consumptiebonnen of contant. Bij afrekenen geniet pinbetaling de voorkeur.

Lidmaatschap:
Aan- en afmelden als lid van TC Bicht ‘14 gebeurt bij de ledenadministratie via de hierbij aan te klikken formulieren.

 

Bij aanmelding na 15 juli geldt het halve contributietarief
. Bij afmelding als lid gelden de volgende richtlijnen; 
voor 1 januari van het opvolgend verenigingsjaar zijn hier géén kosten aan verbonden. 
tussen 1 januari en 1 april is het inschrijfgeld aan de KNLTB verschuldigd, 
Tussen 1 april en 1 juni is de helft contributiebijdrage verschuldigd. 
Na 1 juni geldt het hele contributiejaarbedrag.

Ledenadministratie
Ruud Claessen, Ecrevissestraat 19, 6125 AW OBBICHT. 06-11370836 of 046-4853503

Contributie:
De contributies worden jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld. 
Voor 2022 is dit: 
Junioren t/m 17 jr.* € 35,–
Studenten** € 50,–
Senioren € 120,–
Gezinsabonnement € 180,–

* In het jaar waarin men 18 wordt, is men seniorlid.
** Studerende leden van 18 t/m max. 25 jaar die niet vallen onder het gezinsabonnement.

Betaling:
Contributiebetaling uitsluitend op de bankrekening NL46RABO0137903448 t.n.v. T.C. Bicht’14,

Het spelers- en toernooipasje:
Leden ontvangen spelers- en toernooipasje voor de duur als op dit pasje vermeld. Met dit pasje dient u de baan te reserveren op het bord in de hal van de kantine. Voorts is het verplicht een spelerspasje te tonen bij toernooien en competitiewedstrijden. Op het pasje staan uw foto, personalia, lidmaatschapsnummer en speelsterktes. 
Op inschrijfformulieren voor KNLTB-toernooien dient u uw lidmaatschapsnummer te vermelden en/of uw pasje te tonen. Indien u uw pasje verliest, kunt u bij de ledenadministratie een nieuw pasje aanvragen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.
Bestuurlijk

De Algemene Leden Vergadering (ALV):
Het belangrijkste orgaan binnen de vereniging is de Algemene Leden Vergadering. Deze wordt in de regel éénmaal per jaar voor aanvang van de voorjaarscompetitie uitgeschreven. Alle leden worden uitgenodigd. De ALV spreekt zich uit over het door het bestuur gevoerde en voorgenomen te voeren beleid. Voort kiest de ALV de bestuursleden en de voorzitter.

Het bestuur:
Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal vijf leden waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur leidt de vereniging en is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken binnen de vereniging.

Samenstelling Bestuur 2022:
Voorzitter: voorzitter@tcbicht14.nl
Jan Heffels, Pater Pelzersstraat 2, 6125CB Obbicht Tel.: 06-46316859 of 046-4852148 
Secretaris: secretaris@tcbicht14.nl 
Romana Demandt, Dijk 17d, 6127 AG Grevenbicht Tel.: 06-10349636 of 046-4857073
Penningmeester: penningmeester@tcbicht14.nl
Claudia Van Doorn, Burgmeester Houbenstraat 22, 6124 BE Papenhoven, Tel.: 06-22070823
Algemeen Bestuurslid o.a. park- en kantinebeheer, PR & Sponsoring
Rien Breuls, Burgemeester van Hinsbergstraat 17, 6125 CE Obbicht, Tel.: 06-41673652
Algemeen Bestuurslid o.a. vice-voorzitter, Kantinebezetting, 
Cliff Schaekens, Ecrevissestraat 8, 6125 AW Obbicht, Tel.: 06-46343704
Algemeen Bestuurslid o.a. Jeugd, Contacten commissies: jeugd@tcbicht.nl
Robert Haan, Bornerweg 29, 6125 BG Obbicht, Tel.: 06-22337955 
Algemeen Bestuurslid o.a. Technische Commissie: training@tcbicht14.nl
Maarten Salden Europalaan 26, 6125 AK Obbicht, Tel.: 06-11483677

Commissies – en Projectgroepen:

1 Tennisstimulering

Projectgroep Recreatie
Deze commissie heeft verschillende taken, waaronder:
het behartigen van de belangen van recreatie tennissers, de opvang en begeleiding van nieuwe seniorleden, het organiseren van recreatieve verenigingsactiviteiten, waaronder het ‘Openings- en ‘Sluitingstoernooi’ voor alle leden.

Projectgroep TOSS
Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren en begeleiden van de wekelijkse TOSS avond.

Ber Haan Toernooi 
Deze projectgroep organiseert en begeleidt het jaarlijkse Ber Haan Toernooi. Een DD-HD-Mix-teamtoernooi voor eigen leden, met maximaal 50% aanvulling van KNLTB-leden buiten de eigen vereniging.

Get Anges Toernooi
Terugkomend recreantentoernooi verspreid over een nader te bepalen aantal dagen.

2 Technische zaken

 

Projectgroep Competitie
Competitieleider: Maud Coenen (06-10830128), plv. Maarten Salden
De commissie regelt het competitiegebeuren binnen de vereniging. Daartoe behoren o.a.: het vaststellen van de competitieteams, coördinatie van de competitiewedstrijden/dagen, onderhouden van contacten met de KNLTB. Als u competitie wilt spelen kunt u zich hiervoor individueel of als team opgeven. Ieder jaar wordt bekeken of er plaats vrij komt voor nieuwe teams, of ruimte is binnen bestaande teams. Zodra samenstelling, indeling en het wedstrijdprogramma van de teams bekend is, wordt dit gepubliceerd.

Projectgroep Clubkampioenschappen:
Maud van Didden, Rik van Didden, Jessie van Didden, Armand Knoops Inge Ramaekers.
De projectgroep organiseert en begeleidt de jaarlijkse clubkampioenschappen of een vergelijkbare verenigingsactiviteit.

Projectgroep Invitatietoernooi ‘Bicht Aope’
Contactpersoon: n.t.b.
Wedstrijdleiding: Romana Demandt, Armand Knoops, Nienke Sikkens, John Veldhuis, Inge Ramakers, Maud van Didden
De projectgroep organiseert het Invitatietoernooi’, vormt de wedstrijdleiding en is verantwoordelijk voor de catering, dit in samenwerking met de kantineverantwoordelijke en de projectgroep eten.

Projectgroep Training:
Contactpersoon Maarten Salden
De projectgroep verzorgt de organisatie van de trainingen voor de leden van onze club, heeft de rechtstreekse contacten met de trainer(s) en het mogelijk vereningingsoverstijgende contact met andere zusterverenigingen. 
De trainingen worden zowel in de zomer als de winter verzorgd door Job Steegh Dag en tijdstip van de training vindt plaats in overleg met de deelnemers. Voor nieuwe leden, die nog nooit getennist hebben zijn de eerste drie lessen van d trainingscyclus gratis. Leden die later instappen draaien mee in de cyclus, maar betalen slechts het aantal op dát moment nog te volgen lessen.

Commissie Jeugd:
contactpersoon Robert Haan
De commissie begeleidt en promoot de tennisactiviteit voor de jeugd zoals competitie, jeugdbegeleiding, toernooien en overige activiteiten voor deze doelgroep.

3 Commissie Kantine en Parkbeheer:

Kantinecommissie
Contactpersoon: Rien Breuls
Samenstelling: Rien Breuls, Nan Neis (openen/sluiten), Cliff Schaekens (kantinedienst-indeling), Wim Urlings (inkoop/schoonmaak), Jack Deckers (groundsman).
Deze commissie heeft de verantwoordelijkheid over de orde en netheid en coördinatie van alle activiteiten in de kantine van onze vereniging (bardiensten, inkoop, enz.). Tevens coördineert en verzorgt zij het onderhoud van het gehele tennispark en het dagelijks baanonderhoud.

Projectgroep Eten:
Contactpersoon: Zus Breuls
Zus Breuls, Wilhelmien Haan, Yvonne Hölsgens, Ine Rieteco, Marleen Thissen, Trix Theunissen.
 Deze projectgroep verzorgt de inkoop van eten en de bediening tijdens het invitatietoernooi en mogelijk andere verenigingsactiviteiten.