Organisatie

Het bestuur:
Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal vijf leden waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur leidt de vereniging en is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken binnen de vereniging.

Samenstelling Bestuur 2024:

 • Voorzitter: voorzitter@tcbicht14.nl
  Jan Heffels, Pater Pelzersstraat 2, 6125CB Obbicht Tel.: 06-46316859 of 046-4852148
 • Secretaris: secretaris@tcbicht14.nl
  Romana Demandt, Dijk 17d, 6127 AG Grevenbicht Tel.: 06-10349636 of 046-4857073
 • Penningmeester: penningmeester@tcbicht14.nl
  Claudia Van Doorn, Burgmeester Houbenstraat 22, 6124 BE Papenhoven, Tel.: 06-22070823
 • Algemeen Bestuurslid o.a. park- en kantinebeheer, PR & Sponsoring
  Rien Breuls, Burgemeester van Hinsbergstraat 17, 6125 CE Obbicht, Tel.: 06-53222540
 • Algemeen Bestuurslid o.a. Jeugd, Contacten commissies: jeugd@tcbicht.nl
  Robert Haan, Burgemeester Kotenplein 1, 6127 BN Grevenbicht, Tel.: 06-22337955
 • Algemeen Bestuurslid o.a. Technische Commissie: training@tcbicht14.nl
  Maarten Salden, Europalaan 26, 6125 AK Obbicht, Tel.: 06-11483677
 • Algemeen Bestuurslid o.a. communicatie 
  Armand Knoops, Nieuwstraat 34, 6127 BB Grevenbicht, Tel.: 06-47693252

Commissies

Commissies – en Projectgroepen:

 

Tennisstimulering

 

Projectgroep Recreatie

Deze commissie heeft verschillende taken, waaronder:

het behartigen van de belangen van recreatie tennissers, de opvang en begeleiding van nieuwe seniorleden, het organiseren van recreatieve verenigingsactiviteiten, waaronder het ‘Openings- en ‘Sluitingstoernooi’ voor alle leden.

 

Projectgroep TOSS

Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren en begeleiden van de wekelijkse TOSS avond.

 

Ber Haan Toernooi 

Deze projectgroep organiseert en begeleidt het jaarlijkse Ber Haan Toernooi. Een DD-HD-Mix-teamtoernooi voor eigen leden, met maximaal 50% aanvulling van KNLTB-leden buiten de eigen vereniging.

 

Get Anges Toernooi

Terugkomend recreantentoernooi verspreid over een nader te bepalen aantal dagen.

 

Technische zaken

 

Projectgroep Competitie 

Competitieleider: Maud Coenen (06-10830128), plv. Maarten Salden

De commissie regelt het competitiegebeuren binnen de vereniging. Daartoe behoren o.a.: het vaststellen van de competitieteams, coördinatie van de competitiewedstrijden/dagen, onderhouden van contacten met de KNLTB. Als u competitie wilt spelen kunt u zich hiervoor individueel of als team opgeven. Ieder jaar wordt bekeken of er plaats vrij komt voor nieuwe teams, of ruimte is binnen bestaande teams. Zodra samenstelling, indeling en het wedstrijdprogramma van de teams bekend is, wordt dit gepubliceerd.

 

Projectgroep Clubkampioenschappen:

Maud van Didden, Rik van Didden, Jessie van Didden, Armand Knoops Inge Ramaekers. 

De projectgroep organiseert en begeleidt de jaarlijkse clubkampioenschappen of een vergelijkbare verenigingsactiviteit.

 

Projectgroep Invitatietoernooi ‘Bicht Aope’

Contactpersoon: n.t.b.

Wedstrijdleiding: Romana Demandt, Armand Knoops, Nienke Sikkens, John Veldhuis, Inge Ramakers, Maud van Didden

De projectgroep organiseert het Invitatietoernooi’, vormt de wedstrijdleiding en is verantwoordelijk voor de catering, dit in samenwerking met de kantineverantwoordelijke en de projectgroep eten.

 

Projectgroep Training:

Contactpersoon Maarten Salden

De projectgroep verzorgt de organisatie van de trainingen voor de leden van onze club, heeft de rechtstreekse contacten met de trainer(s) en het mogelijk vereningingsoverstijgende contact met andere zusterverenigingen. 
De trainingen worden zowel in de zomer als de winter verzorgd door Job Steegh Dag en tijdstip van de training vindt plaats in overleg met de deelnemers. Voor nieuwe leden, die nog nooit getennist hebben zijn de eerste drie lessen van d trainingscyclus gratis. Leden die later instappen draaien mee in de cyclus, maar betalen slechts het aantal op dát moment nog te volgen lessen.

 

Commissie Jeugd: 

contactpersoon Robert Haan

De commissie begeleidt en promoot de tennisactiviteit voor de jeugd zoals competitie, jeugdbegeleiding, toernooien en overige activiteiten voor deze doelgroep.

 

Commissie Kantine en Parkbeheer:

 

Kantinecommissie

Contactpersoon: Rien Breuls

Samenstelling: Rien Breuls, Nan Neis (openen/sluiten), Cliff Schaekens (kantinedienst-indeling), Wim Urlings (inkoop/schoonmaak), Jack Deckers (groundsman).

Deze commissie heeft de verantwoordelijkheid over de orde en netheid en coördinatie van alle activiteiten in de kantine van onze vereniging (bardiensten, inkoop, enz.). Tevens coördineert en verzorgt zij het onderhoud van het gehele tennispark en het dagelijks baanonderhoud.

Projectgroep Eten:

Contactpersoon: Zus Breuls

Zus Breuls, Wilhelmien Haan, Yvonne Hölsgens, Ine Rieteco, Marleen Thissen, Trix Theunissen.
Deze projectgroep verzorgt de inkoop van eten en de bediening tijdens het invitatietoernooi en mogelijk andere verenigingsactiviteiten.