Tennisclub Bicht ’14 is opgericht in 2014 door samenvoeging van TV Grevenbicht (1976) en TV Obbicht (1979).

Hoofddoel van de fusie was een levensvatbare tennisvereniging te bewaren in het gemeentelijk gebied ten westen van het Julianakanaal. Dit werd ingegeven door het teruglopende aantal leden. Het ledental maakte het moeilijk een voldoende gedifferentieerd (jeugd)competitie- en trainingsaanbod te doen. Door samenvoeging van beide voor het overige gezonde verenigingen zijn we hierin geslaagd. In de eerste jaren maakten wij nog gebruik van zowel tennispark Obbicht als Grevenbicht maar uit kostenoverweging is uiteindelijk vanwege de bouwkundige staat van de faciliteiten gekozen voor tennispark Grevenbicht. Ons uiteindelijke doel is een multifunctionele Unilocatie in het middengebied aan de Kempenweg tussen Grevenbicht en Obbicht, de voorbereiding hiertoe lopen (langzaam).

De oprichters van beide verenigingen hadden bij hun start elk een snel groeiend vereniging voor ogen, zowel wat ledental als het tennisniveau betreft. Daarbij wilde men de tennissport in eigen dorp mogelijk maken. Dit eigen dorp is de directe omgeving geworden en het prestatieve niveau is bij veel leden ingehaald door het recreatieve. Gezelligheid en speelplezier is dan ook belangrijkste drijfveer van onze vereniging, al wordt het resultaat niet volledig losgelaten. Nog steeds kennen wij een bovengemiddelde competitie- en toernooideelname.

Het ledental (junioren en senioren) schommelt zo rond de 200 leden. Dit aantal proberen wij minimaal in stand te houden door naast het recreatieve tennisspel de mogelijkheid te bieden, trainingen/tennislessen te volgen, deel te nemen aan competities en vereniging overstijgende toernooien. Verder organiseert de vereniging jaarlijks voor haar leden een aantal tennis-, maar ook niet tennisgebonden activiteiten. Dit alles met het doel de onderlinge band tussen de leden goed te houden, of te verbeteren.