UNIELOCATIE

Op 11 juli jl. is in het Törpshoes in Obbicht het definitief ontwerp van de unielocatie gepresenteerd. Een papieren indruk van het plan ligt in de kantine ter inzage.

De aanbestedingsprocedure loopt en hopelijk wordt in januari de aannemer aangewezen. De bouwstart wordt rond 1 april verwacht. Rekening houdend met een realisatietermijn van 1 jaar is het streven de tenniscompetitiestart in 2025 op de nieuwe locatie te bewerkstelligen.