MENU

Lidmaatschap

Lid worden

Voor nieuwe leden geldt voor het eerste jaar het actietarief:

  • Seniorleden betalen € 75,– , na het eerste jaar regulier tarief van € 120
  • Juniorleden betalen € 45,–, na het eerste jaar regulier tarief van € 70
  • Studenten betalen € 55,–, na het eerste jaar regulier tarief van € 80

Dit tarief geld dus alleen het eerste jaar en is alleen als je langer dan 1 jaar geen lid meer bent geweest.

Om lid te worden van TC Bicht ’14 dient u het “inschrijfformulier” onderaan deze pagina te downloaden, in te vullen en samen met één pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie:

Ruud Claessen
Ecrevissestraat 19
6125 AW Obbicht
Tel: 046-4853503
ledenadministratie@tcbicht14.nl

Indien een digitale pasfoto wordt ingeleverd, dient deze aan de volgende eisen te voldoen:

  • bestandstype JPG;
  • verhouding breedte : hoogte ca. 3 : 4
  • formaat 300 x 400 pixels.

Mocht u het inschrijfformulier zonder handtekening via e-mail aanleveren, dan vragen wij u bij het afhalen van het pasje een origineel ondertekend formulier in te leveren.

Contributie

Senioren: € 120
Junioren *: € 70
Gezinsabonnement **: € 275
Studenten: € 80
Steunende leden: € 20
Competitieleden: € 16

* Junioren die training volgen bij Armand Custers Tennisopleiding hebben recht op een clubbijdrage van € 30. Dit bedrag mag worden verrekend met de contributie

**In een gezinsabonnement mogen maximaal twee personen vóór 1 januari van het betreffende verenigingsjaar de leeftijd van 21 hebben bereikt.

Zie het reglement “Lidmaatschappen en Introducées” onderaan deze pagina voor meer informatie over de verschillende abonnementen en de introducéregeling.

Clubregels
Als lid van de vereniging dient u uiteraard op de hoogte te zijn van de clubregels. Deze zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Reglement Park en Kantinebeheer welke hier te vinden zijn.

“Émes is némes allein same kènne v’r gèt!”
Vele handen maken licht werk. Vandaar dat van ieder spelend lid van de vereniging wordt verwacht dat hij of zij een steentje bijdraagt en twee bardiensten per jaar voor zijn/haar rekening neemt. U leest hierover meer in het Huishoudelijk Reglement. De actuele barplanning vindt u bij kantinediensten.

Afmelden
Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, voor 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar anders wordt €16 in rekening gebracht in verband met de door de vereniging af te dragen KNLTB bijdrage.

Opzeggen kan door middel van een briefje of een email gericht aan de ledenadministratie. Hierdoor beëindigt ook de verleende machtiging.

Bestanden

Comments are closed.