MENU

Nieuw seizoen

Hoogte en dieptepunten volgen elkaar in deze periode in (te) snel tempo op. Carnaval overvleugelt Corona. Het succesvolle wintertoernooitje in Maaseik wordt overschaduwd door het overlijden van Jos Thissen slechts enkele kilometers verderop. Ondertussen loopt de voorbereiding op alweer een nieuw tennisseizoen en op de iets langere termijn een nieuw park. In deze Nieuwsbrief praten we je over een aantal zaken kort bij.

Parkopening

Onze banen krijgen momenteel hun jaarlijkse opknapbeurt. Naar verwachting kunnen deze per 19 maart worden bespeeld en is ieder tijdig voorbereid op de voorjaarscompetitie. Op maandag 21 maart starten de trainingen. De kantine is vanaf maandag 4 april weer geopend. Onder eigen beheer, maar met een kleine aanpassing. De avondsessie voor de kantinedienst start voortaan om half 8 (aanwezig 19.15 uur). Ieder lid dient dit jaar weer 2 kantinediensten te draaien. Geef op tijd, liefst vóór 4 april je voorkeurdata aan in de KNLTB-app. Ruilen of afkopen van diensten is mogelijk, maar niet via het bestuur. Zo je hiertoe besluit – al dan niet tegen vergoeding – moet je dit zelf initiëren.

Activiteiten (om alvast in je agenda te noteren)

 • Openingstoernooi
  Hiermee begint op zaterdag 2 april vanaf 14.00 uur formeel het seizoen. Onder het genot van een hapje en een drankje starten we in een onderling toernooitje het nieuwe tennisseizoen. Opgave vóór 25 maart a.s. per mail bij Romana: romanademandt1@gmail.com.
 • Voorjaarscompetitie
  De competitie start op vrijdag 1 april. Dit jaar staan 17 Bicht-teams, waaronder 2 jeugdteams ingeschreven. Nieuw is een seniorenteam op de zondag. De competitie-indeling is al bekend en vind je op de KNLTB-site. Op maandagen speelt het zgn. reizend senioren-circuit.
 • Smikkeltocht of Hap-stap-tour
  In tegenstelling tot de eerder genoemde datum organiseren we op competitievrije zaterdag 7 mei a.s. een ‘culinair ommetje’ door de omgeving. Nadere info over starttijd en invulling van het programma volgt binnenkort.
 • Ber Haantoernooi
  Ons gezelligheidsvereniging team-toernooi voor zowel beginners als gevorderden is dit jaar van zaterdag 18 t/m zondag 26 juni
 • Bicht Aope
  Hét recreatief toernooi voor DD’s, HD’s en Mixen wordt gehouden van maandag 15 t/m zondag 28 augustus.
 • Ons Clubtoernooi is van maandag 5 t/m zondag 11 september.

Unielocatie

Afgelopen maand is er een architect benoemd. Deze zal in samenspraak met alle betroken partijen gaan zorgen voor de ruimtelijke en bouwkundige invulling van de locatie. De begeleiding van het hele project gebeurt door de RO-groep Maastricht. Belangrijk wellicht op voorhand te melden is dat wij qua baansoort opteren voor MatchClay, een gravelsoort die (langer) doorspelen in de winterperiode mogelijk maakt.

Algemene ledenvergadering (ALV)

Tot slot verschuiven wij de ALV te verschuiven naar medio mei (datum volgt). Belangrijkste reden is dat we jullie dan, in samenspraak met de aangewezen architect beter en uitvoeriger kunnen informeren over de voortgang van de unielocatie. Vooruitlopend op de verdere agenda en besluiten van de ALV kunnen we vast melden dat de contributie, evenals de consumptieprijzen, vooralsnog blijven gehandhaafd op het niveau van afgelopen jaar.
Volop te doen dus dit tennisjaar, zorg dat je er (regelmatig) bij bent.
Het bestuur.

Vorig artikel:
Volgend artikel:

Geschreven door:

Gepubliceerd op: 9 maart 2022

Gecategoriseerd onder: Algemeen

Bekeken: 659

Comments are closed.