MENU

Corona maatregelen TC Bicht ’14

Beste leden,
Het bestuur volgt de maatregelen zoals het Rijk en de KNLTB deze adviseert. Dit heeft consequenties voor de clubactiviteiten. De maatregelen gaan in op woensdag 14 oktober en gelden voorlopig voor de komende 4 weken. Over 2 weken maakt het kabinet de balans op en bepaalt dan het vervolg van de maatregelen.

Competitie beëindigd
De competitie wordt per direct beëindigd. De gereserveerde banen zijn vrijgegeven, dus er is in het weekend meer ruimte om recreatief te spelen.

Sportpark
Publiek is nog steeds niet toegestaan en de kantine blijft gesloten. De toiletten mogen openblijven, kleedkamers en douches mogen niet gebruikt worden. De verlichting brandt tussen 18.30 en 21.30 uur. Maximale groepsgrootte is vier personen. Uiteraard blijven de algemene ‘1.5 meter afstand’ regel en de hygiëneregels van toepassing.

Vrij spelen en training
Vrij spelen is gewoon mogelijk, zowel enkel- als dubbelspel. Hiervoor blijft gelden: kom kort voor het geplande tijdstip naar de baan en verlaat het sportpark direct na afloop. Dat geldt ook voor trainingen. Het is niet toegestaan dat spelers op het sportpark blijven hangen, of dat ouders bij trainingen van hun kinderen komen kijken. Zolang het weer goed blijft zijn de banen geopend. Vanaf 1 november kan alleen op donderdag en vrijdag van 18.00 tot 21.30 uur met verlichting worden gespeeld.

Dubbelen en tossen
In reactie op de laatste maatregelen van het Rijk deelt de bond de onderstaande mededeling, die wij volgen: Dubbelen kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering en kan doorgaan als de deelnemers bovenstaande in acht nemen.

Reacties
Reacties op de inhoud van deze nieuwsbrief graag naar: info@tcbicht14.nl of bel een bestuurslid. Voor méér informatie met betrekking tot Corona en tennis raadpleeg de website van de KNLTB: corona.knltb.nl. We wensen jullie toch nog veel tennisplezier deze laatste weken van het seizoen en bovenal een goede gezondheid toe. Alleen samen krijgen we corona onder controle. 

Namens het bestuur,
Jan Heffels, voorzitter

Geschreven door:

Gepubliceerd op: 15 oktober 2020

Gecategoriseerd onder: Algemeen

Bekeken: 860

Comments are closed.