MENU

Update unilocatie

Info/inspreek-avond
Op donderdag 11 oktober a.s. vindt van 19.00 – 21.00 uur in het stadskantoor Geleen een informatie-bijeenkomst plaats, om het draagvlak bij de inwoners en andere belanghebbenden te peilen voor de realisatie van een centrale voor onderwijs- en sportvoorziening in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht.
Het programma van de avond is als volgt:
– Opening door de dagvoorzitter
– Korte toelichting op het initiatief van deze avond
– Presentatie over de planontwikkeling en het tijdpad
– Draagvlak verkenning; wat vinden belanghebbenden (vóór en tégen) van de plannen.

Alle leden kunnen, mits vooraf aangemeld, bij deze bijeenkomst, aanwezig zijn. Dus ondersteun je de plannen, meld je aan via r.breuls@home.nl. Hij geeft dan de aantallen door aan de raadsgriffie.

Het doek valt
In afwachting van alle ontwikkelingen rond het middengebied hebben wij bestuurlijk besloten de komende 2 jaar onze activiteiten te organiseren en vorm te geven vanuit de locatie Grevenbicht. Dit betekent dat na afloop van dit seizoen (uiterlijk 28 oktober) de locatie Obbicht, zowel binnen als buiten, uit kostenoverweging voor onbepaalde tijd wordt gesloten. Hiermee valt het doek over het Greuske, zoals de tennislocatie Obbicht formeel te boek staat.
Ruim 40 jaar heeft deze locatie dienst gedaan als de “tennisplace to be”. Veertig jaar met hoogte- en dieptepunten, niet alleen op het tennisvlak. Een plek waar het sportief én maatschappelijk wel en wee elkaar met regelmaat afwisselden. Waar werd gelachen, veel gelachen, maar soms ook een traantje vloeide… net als drank, (soms te) veel drank. In de wandelgangen werd het Greuske meer dan eens betiteld als de best lopende horecazaak van Obbicht, waar ook af en toe – als een soort cafésport – een balletje werd geslagen. De tijden vervagen, maar de herinneringen, de anekdotes, de sterkeverhalen, de sjtómme kal, de hoofdpersonen… blijven, gelukkig.
Alleen, het tennis is vanaf 1 november a.s. allemaal verleden tijd. Voor altijd…? We zullen het zien. Immers mocht er om wat voor reden dan ook een kink in de unilocatie-kabel komen, hebben wij als TC Bicht de gemeentelijke toezegging dat de locatie Obbicht wordt heringericht en vernieuwd voor langdurig permanent gebruik.
Vooralsnog gaan we acteren met als thuisbasis Grevenbicht… met zijn allen.
Samen, op weg naar een nieuwe prachtige tennistoekomst.

Opgeruimd staat netjes
Deze sluiting heeft onder meer tot gevolg dat wij in Obbicht grote schoonmaak houden. Spullen die nog bruikbaar zijn, worden overgebracht naar Grevenbicht. Overtollige, maar wel nog bruikbare, spullen worden via Marktplaats aangeboden, al het overige (overbodige) spul wordt afgevoerd.
Heb je interesse in spullen die je weet dat bij de tennisclub voor handen zijn/waren, informeer erna bij het bestuur.

Seizoen afsluiting
Noteer alvast in jullie agenda zaterdag 17 november Seizoenssluiting mét hapje en drankje nadere info volgt. Tijdens deze bijeenkomst worden jullie ook (weer) bijgepraat over de laatste stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de unilocatie.

Het Bestuur

Geschreven door:

Gepubliceerd op: 17 september 2018

Gecategoriseerd onder: Algemeen

Bekeken: 1433

Comments are closed.