MENU

Unie-locatie Kempenweg stap dichterbij

Donderdag 9 augustus is een bestuursdelegatie uitgenodigd op het gemeentehuis. Daar kregen wij van wethouder Meekels (verantwoordelijk voor o.a. realisatie van dit onderwijs-sportproject) te horen dat met enige voortvarendheid gestart zal worden met de uitvoering van de plannen in het middengebied aan de Kempen. Deze hernieuwde aanpak moet er toe leiden dat wij per 2021 (!) onze tennisactiviteiten volledig op een nieuwe locatie kunnen uitoefenen. Groot en goed nieuws dus.

Natuurlijk moet een en ander nog schriftelijkbekrachtigd worden, maar desondanks hebben wij er zoveel vertrouwen in dat wij de beoogde verbouwplannen van de locatie Obbicht voorlopig (maar hopelijk definitief) terzijde hebben gelegd en ons samen met de gemeente vol storten op een adequate nieuwe voorziening in het middengebied. Minimaal tweemaandelijks wordt met alle andere betrokken partijen , school en voetbalvereniging(en), de voorgang besproken.Tijdens de ledenvergadering zijn de aanwezige leden hierover bijgepraat, waarbij de toezegging is gedaan, dat wanneer er op dit vlak belangwekkend nieuws is, wij de leden mondeling en/of schriftelijk hiervan in kennis stellen.

Het vorenstaande heeft ons doen besluiten af te zien van de aanleg van een 5e baan. Voor de duur van 2 jaar zou dit een onrendabele (onverantwoorde) investering betekenen. Dit heeft consequenties voor het locatie gebruik. Aangezien het sanitair en de keuken in Grevenbicht gebruiksvriendelijker zijn, zullen wij de komende twee seizoenen onze activiteiten op de locatie Grevenbicht afwerken. Wat met de locatie Obbicht staat te gebeuren is nog onduidelijk. Het gebouw gaat in elk geval dicht. Of er, en hoeveel, banen beschikbaar blijven gaan we bekijken. Hierover berichten wij jullie binnenkort.

Met sportieve groet,

Het Bestuur

Vorig artikel:
Volgend artikel:

Geschreven door:

Gepubliceerd op: 16 augustus 2018

Gecategoriseerd onder: Algemeen, Fusie

Bekeken: 2257

Comments are closed.